სასარგებლო მასალა

აღწერაბმული

ინგლისურის სასწავლო პროგრამა

ინგლისურის სასწავლო წიგნები

Youtube არხები

ინგლისურის სიტყვები

სასაუბრო ინგლისურის პრაქტიკა

ინგლისური ენის ტესტი

თამაშები

რიცხვების ცნობა https://www.abcya.com/games/birthday-candle-counting ალფავიტი https://www.abcya.com/games/alphabet-bingo საათის ცნობა https://www.starfall.com/h/geometry/match-clocks/? რიცხვები https://www.starfall.com/h/geometry/weigh-this/?mg=k

Last updated