უცხო ენების სწავლა

სად ისწავლეთ ესპანური? Where did you learn Spanish? ►

პორტუგალიურიც იცით? Can you also speak Portuguese? ►

დიახ, და ცოტა იტალიურსაც ვფლობ. Yes, and I also speak some Italian. ►

მე ვფიქრობ, თქვენ ძალიან კარგად ლაპარაკობთ. I think you speak very well. ► ეს ენები საკმაოდ ჰგავს ერთმანეთს. The languages are quite similar. ►

ისინი მე კარგად მესმის. I can understand them well. ►

მაგრამ ლაპარაკი და წერა ძნელია. But speaking and writing is difficult. ►

მე ჯერ კიდევ ბევრ შეცდომას ვუშვებ. I still make many mistakes. ►

თუ შეიძლება, ყოველთვის შემისწორეთ. Please correct me each time. ►

თქვენ ძალიან კარგი გამოთქმა გაქვთ. Your pronunciation is very good. ►

თქვენ ცოტა აქცენტი გაქვთ. You only have a slight accent. ►

ნათელია, სადაურიც ხართ. One can tell where you come from. ►

რომელია თქვენი მშობლიური ენა? What is your mother tongue / native language (am.)? ►

ენის კურსზე დადიხართ? Are you taking a language course? ►

რომელი სახელმძღვანელოთი სარგებლობთ? Which textbook are you using? ►

ახლა არ მახსოვს რა ჰქვია. I don’t remember the name right now. ►

სათაური არ მახსენდება. The title is not coming to me. ►

დამავიწყდა. I’ve forgotten it. ►

Last updated