საჭიროება – სურვილი

საწოლი მჭირდება. I need a bed. ► ძილი მინდა. I want to sleep. ► არის აქ საწოლი? Is there a bed here? ►

ლამპა მჭირდება. I need a lamp. ► კითხვა მინდა. I want to read. ► არის აქ ლამპა? Is there a lamp here? ►

ტელეფონი მჭირდება. I need a telephone. ► დარეკვა მინდა. I want to make a call. ► არის აქ ტელეფონი? Is there a telephone here? ►

კამერა მჭირდება. I need a camera. ► სურათების გადაღება მინდა. I want to take photographs. ► არის აქ კამერა? Is there a camera here? ►

კომპიუტერი მჭირდება. I need a computer. ► ელ-ფოსტის გაგზავნა მინდა. I want to send an email. ► არის აქ კომპიუტერი? Is there a computer here? ►

კალამი მჭირდება. I need a pen. ► მინდა რაღაც დავწერო. I want to write something. ► არის აქ ფურცელი და კალამი? Is there a sheet of paper and a pen here? ►

Last updated