ბრძანებითი კილო 1

შენ ძალიან ზარმაცი ხარ – ნუ ხარ ასეთი ზარმაცი! You are so lazy – don’t be so lazy! ► შენ დიდხანს გძინავს – ნუ გძინავს ამდენ ხანს! You sleep for so long – don’t sleep so late! ► შენ ძალიან გვიან მოდიხარ – ნუ მოდიხარ ასე გვიან! You come home so late – don’t come home so late! ►

შენ ძალიან ხმამაღლა იცინი – ნუ იცინი ასე ხმამაღლა! You laugh so loudly – don’t laugh so loudly! ► შენ ძალიან ჩუმად ლაპარაკობ – ნუ ლაპარაკობ ასე ჩუმად! You speak so softly – don’t speak so softly! ► შენ ძალიან ბევრს სვამ – ნუ სვამ ამდენს! You drink too much – don’t drink so much! ►

შენ ძალიან ბევრს ეწევი – ნუ ეწევი ამდენს! You smoke too much – don’t smoke so much! ► შენ ძალიან ბევრს მუშაობ – ნუ მუშაობ ამდენს! You work too much – don’t work so much! ► შენ ძალიან ჩქარა მიდიხარ – ნუ მიდიხარ ასე ჩქარა! You drive too fast – don’t drive so fast! ►

აბრძანდით, ბატონო მიულერ! Get up, Mr. Miller! ► დაბრძანდით, ბატონო მიულერ! Sit down, Mr. Miller! ► ბრძანდებოდეთ, ბატონო მიულერ! Remain seated, Mr. Miller! ►

მოითმინეთ! Be patient! ► ნუ იჩქარებთ! Take your time! ► მოითმონეთ! Wait a moment! ►

ფრთხილად იყავით! Be careful! ► პუნქტუალური იყავით! Be punctual! ► ნუ იქნებით სულელი! Don’t be stupid! ►

Last updated