წარსული 4

კითხვა to read ► წავიკითხე. I read. ► მთელი რომანი წავიკითხე. I read the whole novel. ►

გაგება. to understand ► გავიგე. I understood. ► მთელი ტექსტი გავიგე. I understood the whole text. ►

პასუხი to answer ► ვუპასუხე. I answered. ► ყველა კითხვას ვუპასუხე. I answered all the questions. ►

ვიცი – ვიცოდი. I know that – I knew that. ► ვწერ – დავწერე. I write that – I wrote that. ► მესმის – გავიგეე. I hear that – I heard that. ►

მომაქვს – მოვიტანე. I’ll get it – I got it. ► მომაქვს – მოვიტანე. I’ll bring that – I brought that. ► ვყიდულობ – ვიყიდე. I’ll buy that – I bought that. ►

ველი – ველოდი. I expect that – I expected that. ► ვხსნი – ავხსენი. I’ll explain that – I explained that. ► ვიცი – ვიცოდი. I know that – I knew that. ►

Last updated