პატარა დიალოგი 2

ეწევით? Do you smoke? ►

ადრე ვეწეოდი. I used to. ►

მაგრამ ახლა აღარ ვეწევი. But I don’t smoke anymore. ►

გაწუხებთ, რომ ვეწევი? Does it disturb you if I smoke? ►

საერთოდ არა. No, absolutely not. ►

არ მაწუხებს. It doesn’t disturb me. ►

დალევთ რამეს? Will you drink something? ►

კონიაკს? A brandy? ►

არა, ლუდი მირჩევნია. No, preferably a beer. ►

ბევრს მოგზაურობთ? Do you travel a lot? ►

დიახ, ხშირად მაქვს მივლინებები. Yes, mostly on business trips. ►

მაგრამ ახლა აქ შვებულება გვაქვს. But now we’re on holiday. ►

რა სიცხეა! It’s so hot! ►

დიახ, დღეს ნამდვილად ცხელა. Yes, today it’s really hot. ►

გავიდეთ აივანზე? Let’s go to the balcony. ►

ხვალ აქ ზეიმი იქნება. There’s a party here tomorrow. ►

თქვენც მოხვალთ? Are you also coming? ►

დიახ, ჩვენც დაგვპატიჟეს. Yes, we’ve also been invited. ►

Last updated