აეროპორტში

მინდა დავჯავშნო ფრენა ათენში. I’d like to book a flight to Athens. ► ეს პირდაპირი ფრენაა? Is it a direct flight? ► თუ შეიძლება ადგილი ფანჯარასთან, არამწეველთათვის. A window seat, non-smoking, please. ►

ჩემი ჯავშნის დადასტურება მსურს. I would like to confirm my reservation. ► ჩემი ჯავშნის გაუქმება მსურს. I would like to cancel my reservation. ► ჩემი ჯავშნის შეცვლა მსურს. I would like to change my reservation. ►

როდის არის შემდეგი ფრენა რომში? When is the next flight to Rome? ► არის კიდევ ორი ადგილი თავისუფალი? Are there two seats available? ► არა, ჩვენ მხოლოდ ერთი ადგილი გვაქვს თავისუფალი. No, we have only one seat available. ►

როდის დავეშვებით? When do we land? ► როდის ჩავალთ? When will we be there? ► როდის გადის ავტობუსი ქალაქის ცენტრში? When does a bus go to the city centre / center (am.)? ►

ეს თქვენი ჩემოდანია? Is that your suitcase? ► ეს თქვენი ჩანთაა? Is that your bag? ► ეს თქვენი ბარგია? Is that your luggage? ►

რამდენი ბარგის წაღება შემიძლია? How much luggage can I take? ► ოცი კილო. Twenty kilos. ► როგორ, მხოლოდ ოცი კილო? What? Only twenty kilos? ►

Last updated