სკოლაში

სად ვართ? Where are we? ►

სკოლაში ვართ. We are at school. ►

გაკვეთილი გვაქვს. We are having class / a lesson. ►

ესენი მოსწავლეები არიან. Those are the school children. ►

ეს მასწავლებელია. That is the teacher. ►

ეს კლასია. That is the class. ►

რას ვაკეთებთ? What are we doing? ►

ვსწავლობთ. We are learning. ►

ენას ვსწავლობთ. We are learning a language. ►

მე ვსწავლობ ინგლისურს. I learn English. ►

შენ სწავლობ ესპანურს. You learn Spanish. ►

ის სწავლობს გერმაულს. He learns German. ►

ჩვენ ვსწავლობთ ფრანგულს. We learn French. ►

თქვენ სწავლობთ იტალიურს. You all learn Italian. ►

ისინი სწავლობენ რუსულს. They learn Russian. ►

ენების სწავლა საინტერესოა. Learning languages is interesting. ►

ჩვენ გვინდა გვესმოდეს ადამიანების. We want to understand people. ►

ჩვენ ადამიანებთან ლაპარაკი გვინდა. We want to speak with people. ►

Last updated