კითხვის დასმა 1

სწავლა to learn ► მოსწავლეები ბევრს სწავლობენ? Do the students learn a lot? ► არა, ისინი ცოტას სწავლობენ. No, they learn a little. ►

შეკითხვა. to ask ► ხშირად ეკითხებით მასწავლებელს? Do you often ask the teacher questions? ► არა, მე მას ხშირად არ ვეკითხები. No, I don’t ask him questions often. ►

პასუხი to reply ► მიპასუხეთ, თუ შეიძლება. Please reply. ► ვპასუხობ. I reply. ►

მუშაობა to work ► ის ახლა მუშაობს? Is he working right now? ► დიახ, ის ახლა მუშაობს. Yes, he is working right now. ►

მოსვლა to come ► მოდიხართ? Are you coming? ► დიახ, ჩვენ ახლავე მოვალთ. Yes, we are coming soon. ►

ცხოვრება to live ► თქვენ ბერლინში ცხოვრობთ? Do you live in Berlin? ► დიახ, მე ბერლინში ვცხოვრობ. Yes, I live in Berlin. ►

Last updated