მატარებელში

ეს ბერლინის მატარებელია? Is that the train to Berlin? ► როდის გადის მატარებელი? When does the train leave? ► როდის ჩადის მატარებელი ბერლინში? When does the train arrive in Berlin? ►

მაპატიეთ, შეიძლება გავიარო? Excuse me, may I pass? ► მგონი, ეს ჩემი ადგილია. I think this is my seat. ► მგონი, თქვენ ჩემს ადგილზე ზიხართ. I think you’re sitting in my seat. ►

სად არის საძინებელი ვაგონი? Where is the sleeper? ► დასაძინებელი ვაგონი მატარებლის ბოლოშია. The sleeper is at the end of the train. ► და სად არის სასადილო ვაგონი? – დასაწყისში. And where is the dining car? – At the front. ►

შეიძლება ქვემოთ დავიძინო? Can I sleep below? ► შეიძლება შუაში დავიძინო? Can I sleep in the middle? ► შეიძლება ზემოთ დავიძინო? Can I sleep at the top? ►

როდის მივალთ საზღვართან? When will we get to the border? ► რამდენ ხანს გრძელდება მგზავრობა ბერლინამდე? How long does the journey to Berlin take? ► მატარებელი იგვიანებს? Is the train delayed? ►

გაქვთ რამე საკითხავი? Do you have something to read? ► შეიძლება აქ რამე საჭმელის ან სასმელის ყიდვა? Can one get something to eat and to drink here? ► შეგიძლიათ 7.00 საათზე გამაღვიძოთ? Could you please wake me up at 7 o’clock? ►

Last updated