საცურაო აუზზე

დღეს ცხელა. It is hot today. ► წავიდეთ აუზზე? Shall we go to the swimming pool? ► გინდა საცურაოდ წავიდეთ? Do you feel like swimming? ►

გაქვს პირსახოცი? Do you have a towel? ► გაქვს საცურაო ტრუსი? Do you have swimming trunks? ► გაქვს საცურაო კოსტუმი? Do you have a bathing suit? ►

ცურვა შეგიძლია? Can you swim? ► ყვინთვა შეგიძლია? Can you dive? ► წყალში ხტომა შეგიძლია? Can you jump in the water? ►

სად არის შხაპი? Where is the shower? ► სად არის გამოსაცვლელი კაბინა? Where is the changing room? ► სად არის საცურაო სათვალე? Where are the swimming goggles? ►

წყალი ღრმაა? Is the water deep? ► წყალი სუფთაა? Is the water clean? ► წყალი თბილია? Is the water warm? ►

ვიყინები. I am freezing. ► წყალი ძალიან ცივია. The water is too cold. ► ახლა წყლიდან ამოვალ. I am getting out of the water now. ►

Last updated