ფოსტაში

სად არის უახლოესი ფოსტა? Where is the nearest post office? ► შორს არის ფოსტამდე? Is the post office far from here? ► სად არის უახლოესი საფოსტო ყუთი? Where is the nearest mail box? ►

რამდენიმე საფოსტო მარკა მჭირდება. I need a couple of stamps. ► ბარათისა და წერილისათვის. For a card and a letter. ► რა ღირს მარკა ამერიკისთვის? How much is the postage to America? ►

რამდენად მძიმეა შეკვრა? How heavy is the package? ► შემიძლია საჰაერო ფოსტით გავაგზავნო? Can I send it by air mail? ► რამდენი ხანი სჭირდება ჩასვლას? How long will it take to get there? ►

საიდან შეიძლება დავრეკო? Where can I make a call? ► სად არის უახლოესი სატელეფონო ჯიხური? Where is the nearest telephone booth? ► გაქვთ სატელეფონო ბარათი? Do you have calling cards? ►

გაქვთ ტელეფონის წიგნი? Do you have a telephone directory? ► იცით ავსტრიის კოდი? Do you know the area code for Austria? ► ერთი წუთით, ვნახავ. One moment, I’ll look it up. ►

ხაზი სულ დაკავებულია. The line is always busy. ► რა ნომერი აკრიფეთ? Which number did you dial? ► თქვენ ჯერ ნული უნდა აკრიფოთ. You have to dial a zero first! ►

Last updated