საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

სად არის ავტობუსის გაჩერება? Where is the bus stop? ► რომელი ავტობუსი მიდის ცენტრში? Which bus goes to the city centre / center (am.)? ► რომელი ხაზით უნდა ვიმგზავრო? Which bus do I have to take? ►

უნდა გადავჯდე? Do I have to change? ► სად უნდა გადავჯდე? Where do I have to change? ► რა ღირს ერთი ბილეთი? How much does a ticket cost? ►

რამდენი გაჩერებაა ცენტრამდე? How many stops are there before downtown / the city centre? ► აქ უნდა ჩაბრძანდეთ. You have to get off here. ► უკნიდან უნდა ჩაბრძანდეთ. You have to get off at the back. ►

მეტროს შემდეგი მატარებელი 5 წუთში მოვა. The next train is in 5 minutes. ► შემდეგი ტრამვაი 10 წუთში მოვა. The next tram is in 10 minutes. ► შემდეგი ავტობუსი 15 წუთში მოვა. The next bus is in 15 minutes. ►

როდის გადის მეტროს ბოლო მატარებელი? When is the last train? ► როდის გადის ბოლო ტრამვაი? When is the last tram? ► როდის გადის ბოლო ავტობუსი? When is the last bus? ►

გაქვთ ბილეთი? Do you have a ticket? ► ბილეთი? -არა, არ მაქვს. A ticket? – No, I don’t have one. ► მაშინ ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ! Then you have to pay a fine. ►

Last updated