რიგობითი / რიცხვითი სახელები

პირველი თვე არის იანვარი. The first month is January. ► მეორე თვე არის თებერვალი. The second month is February. ► მესამე თვე არის მარტი. The third month is March. ►

მეოთხე თვე არის აპრილი. The fourth month is April. ► მეხუთე თვე არის მაისი. The fifth month is May. ► მეექვსე თვე არის ივნისი. The sixth month is June. ►

ექვსი თვე არის ნახევარი წელი. Six months make half a year. ► იანვარი, თებერვალი, მარტი, January, February, March, ► აპრილი, მაისი, ივნისი. April, May and June. ►

მეშვიდე თვე არის ივლისი. The seventh month is July. ► მერვე თვე არის აგვისტო. The eighth month is August. ► მეცხრე თვე არის სექტემბერი. The ninth month is September. ►

მეათე თვე არის ოქტომბერი. The tenth month is October. ► მეთერთმეტე თვე არის ნოემბერი. The eleventh month is November. ► მეთორმეტე თვე არის დეკემბერი. The twelfth month is December. ►

თორმეტი თვე არის ერთი წელი. Twelve months make a year. ► ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, July, August, September, ► ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. October, November and December. ►

Last updated