დასაბუთება

რატომ არ მოდიხართ? Why aren’t you coming? ► ძალიან ცუდი ამინდია. The weather is so bad. ► არ მოვდივარ, რადგან ასეთი ავდარია. I am not coming because the weather is so bad. ►

რატომ არ მოდის? Why isn’t he coming? ► ის არ არის დაპატიჟებული. He isn’t invited. ► ის არ მოდის, რადგან არ არის დაპატიჟებული. He isn’t coming because he isn’t invited. ►

რატომ არ მოდიხარ? Why aren’t you coming? ► დრო არ მაქვს. I have no time. ► არ მოვდივარ, რადგან დრო არ მაქვს. I am not coming because I have no time. ►

რატომ არ რჩები? Why don’t you stay? ► კიდევ მაქვს სამუშაო. I still have to work. ► არ ვრჩები, რადგან კიდევ მაქვს სამუშაო. I am not staying because I still have to work. ►

უკვე მიდიხართ? Why are you going already? ► დაღლილი ვარ. I am tired. ► მივდივარ, რადგან დაღლილი ვარ. I’m going because I’m tired. ►

რატომ მიემგზავრებით უკვე? Why are you going already? ► უკვე გვიან არის. It is already late. ► მივემგზავრები, რადგან გვიანია. I’m going because it is already late. ►

Last updated