კითხვა და წერა

ვკითხულობ. I read. ►

მე ასოს ვკითხულობ. I read a letter (character). ►

მე სიტყვას ვკითხულობ. I read a word. ►

მე წინადადებას ვკითხულობ. I read a sentence. ►

მე წერილს ვკითხულობ. I read a letter. ►

მე წიგნს ვკითხულობ. I read a book. ►

ვკითხულობ. I read. ►

შენ კითხულობ. You read. ►

ის კითხულობს. He reads. ►

ვწერ. I write. ►

მე ასოს ვწერ. I write a letter (character). ►

მე სიტყვას ვწერ. I write a word. ►

მე წინადადებას ვწერ. I write a sentence. ►

მე წერილს ვწერ. I write a letter. ►

მე წიგნს ვწერ. I write a book. ►

ვწერ. I write. ► შენ წერ. You write. ►

ის წერს. He writes. ►

Last updated