ბანკში

ანგარიშის გახსნა მსურს. I would like to open an account. ► აი, ჩემი პასპორტი. Here is my passport. ► ეს არის ჩემი მისამართი. And here is my address. ►

ჩემს ანგარიშზე ფულის შეტანა მინდა. I want to deposit money in my account. ► ჩემი ანგარიშიდან ფულის მოხსნა მინდა. I want to withdraw money from my account. ► ანგარიშბრუნვის წაღება მსურს. I want to pick up the bank statements. ►

სამოგზაურო ჩეკის განაღდება მსურს. I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check (am.). ► რამდენია მოსაკრებელი? What are the fees? ► სად უნდა მოვაწერო ხელი? Where should I sign? ►

გადმორიცხვას ველოდები გერმანიიდან. I’m expecting a transfer from Germany. ► აი, ჩემი ანგარიშის ნომერი. Here is my account number. ► დაირიცხა ფული? Has the money arrived? ►

ფულის გადაცვლა მსურს. I want to change money. ► ამერიკული დოლარი მჭირდება. I need US-Dollars. ► თუ შეიძლება პატარა კუპიურები მომეცით. Could you please give me small notes / bills (am.)? ►

არის აქ ბანკომატი? Is there a cashpoint / an ATM (am.)? ► რამდენი შემიძლია მოვხსნა? How much money can one withdraw? ► რომელი საკრედიტო ბარათები შემიძლია გამოვიყენო? Which credit cards can one use? ►

Last updated