ავარია

სად არის უახლოესი ბენზინგასამართი სადგური? Where is the next gas station? ► საბურავი დამეშვა. I have a flat tyre / tire (am.). ► შეგიძლიათ საბურავი გამოცვალოთ? Can you change the tyre / tire (am.)? ►

მჭირდება რამდენიმე ლიტრი დიზელი. I need a few litres / liters (am.) of diesel. ► ბენზინი აღარ მაქვს. I have no more petrol / gas (am.). ► გაქვთ სათადარიგო კანისტრი? Do you have a petrol can / jerry can / gas can (am.)? ►

საიდან შეიძლება დავრეკო? Where can I make a call? ► ევაკუატორი მჭირდება. I need a towing service. ► ვულკანიზაციას ვეძებ. I’m looking for a garage. ►

ავარია მოხდა. An accident has occurred. ► სად არის უახლოესი ტელეფონი? Where is the nearest telephone? ► თან ხომ არ გაქვთ მობილური ტელეფონი? Do you have a mobile / cell phone (am.) with you? ►

ჩვენ დახმარება გვჭირდება. We need help. ► გამოიძახეთ ექიმი! Call a doctor! ► გამოიძახეთ პოლიცია! Call the police! ►

თქვენი საბუთები, თუ შეიძლება. Your papers, please. ► თქვენი მართვის მოწმობა, თუ შეიძლება. Your licence / license (am.), please. ► თქვენი სატვირთო ავტომობილის მოწმობა, თუ შეიძლება. Your registration, please. ►

Last updated