დასაბუთება 2

რატომ არ მოხვედი? Why didn’t you come? ► ავად ვიყავი. I was ill. ► არ მოვედი, რადგან ავად ვიყავი. I didn’t come because I was ill. ►

რატომ არ მოვიდა ის? Why didn’t she come? ► ის ავად იყო. She was tired. ► ის არ მოვიდა, რადგან ავად იყო. She didn’t come because she was tired. ►

რატომ არ მოვიდა? Why didn’t he come? ► მას არ ჰქონდა სურვილი. He wasn’t interested. ► ის არ მოვიდა, რადგან მას არ ჰქონდა სურვილი. He didn’t come because he wasn’t interested. ►

რატომ არ მოხვედით? Why didn’t you come? ► ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია. Our car is damaged. ► ჩვენ არ მოვედით, რადგან ჩვენი მანქანა გაფუჭებულია. We didn’t come because our car is damaged. ►

რატომ არ მოვიდა ხალხი? Why didn’t the people come? ► მათ მატარებელზე დააგვიანეს. They missed the train. ► ისინი არ მოვიდნენ, რადგან მატარებელზე დააგვიანეს. They didn’t come because they missed the train. ►

რატომ არ მოხვედი? Why didn’t you come? ► უფლება არ მქონდა. I was not allowed to. ► არ მოვედი, რადგან უფლება არ მქონდა. I didn’t come because I was not allowed to. ►

Last updated