ბუნებაში

ხედავ იქ კოშკს? Do you see the tower there? ►

ხედავ იქ მთას? Do you see the mountain there? ►

ხედავ იქ სოფელს? Do you see the village there? ►

ხედავ იქ მდინარეს? Do you see the river there? ►

ხედავ იქ ხიდს? Do you see the bridge there? ►

ხედავ იქ ტბას? Do you see the lake there? ►

ის ჩიტი მომწონს. I like that bird. ►

ის ხე მომწონს. I like that tree. ►

ეს ქვა მომწონს. I like this stone. ►

ის პარკი მომწონს. I like that park. ►

ის ბაღი მომწონს. I like that garden. ►

ეს ყვავილი მომწონს. I like this flower. ►

ვფიქრობ, ეს მშვენიერია. I find that pretty. ►

ვფიქრობ, ეს საინტერესოა. I find that interesting. ►

ვფიქრობ, ეს ძალიან ლამაზია. I find that gorgeous. ►

ვფიქრობ, ეს უშნოა. I find that ugly. ►

ვფიქრობ, ეს მოსაწყენია. I find that boring. ►

ვფიქრობ, ეს საშინელია. I find that terrible. ►

Last updated