კუთვნილებითი ნაცვალსახელები 1

მე – ჩემი I – my ► ჩემს გასაღებს ვერ ვპოულობ. I can’t find my key. ► ჩემს ბილეთს ვერ ვპოულობ. I can’t find my ticket. ►

შენ – შენი you – your ► იპოვე შენი გასაღები? Have you found your key? ► იპოვე შენი ბილეთი? Have you found your ticket? ►

ის – მისი he – his ► იცი, სად არის მისი გასაღები? Do you know where his key is? ► იცი, სად არის მისი ბილეთი? Do you know where his ticket is? ►

ის [ქალი] – მისი [ქალის] she – her ► მისი ფული დაიკარგა. Her money is gone. ► და მისი საკრედიტო ბარათიც დაიკარგა. And her credit card is also gone. ►

ჩვენ – ჩვენი we – our ► ჩვენი ბაბუა ავად არის. Our grandfather is ill. ► ჩვენი ბებია ჯანმრთელად არის. Our grandmother is healthy. ►

თქვენ – თქვენი you – your ► ბავშვებო, სად არის თქვენი მამიკო? Children, where is your father? ► ბავშვებო, სად არის თქვენი დედიკო? Children, where is your mother? ►

Last updated