კვირის დღეები

ორშაბათი Monday ►

სამშაბათი Tuesday ►

ოთხშაბათი Wednesday ►

ხუთშაბათი Thursday ►

პარასკევი Friday ►

შაბათი Saturday ►

კვირა(დღე) Sunday ►

კვირა the week ►

ორშაბათიდან კვირამდე from Monday to Sunday ►

პირველი დღე ორშაბათია. The first day is Monday. ►

მეორე დღე სამშაბათია. The second day is Tuesday. ►

მესამე დღე ოთხშაბათია. The third day is Wednesday. ►

მეოთხე დღე ხუთშაბათია. The fourth day is Thursday. ►

მეხუთე დღე პარასკევია. The fifth day is Friday. ►

მეექვსე დღე შაბათია. The sixth day is Saturday. ►

მეშვიდე დღე არის კვირა. The seventh day is Sunday. ►

კვირაში არის შვიდი დღე. The week has seven days. ►

ჩვენ მხოლოდ ხუთი დღე ვმუშაობთ. We only work for five days. ►

Last updated