ექიმთან

ექიმთან ვარ ჩაწერილი. I have a doctor’s appointment. ► ათ საათზე ვარ ჩაწერილი. I have the appointment at ten o’clock. ► რა გქვიათ? What is your name? ►

თუ შეიძლება, მოსაცდელ ოთახში დაბრძანდით! Please take a seat in the waiting room. ► ექიმი ახლავე მოვა. The doctor is on his way. ► სად ხართ დაზღვეული? What insurance company do you belong to? ►

რით შემიძლია დაგეხმაროთ? What can I do for you? ► გტკივათ? Do you have any pain? ► სად გტკივათ? Where does it hurt? ►

ზურგი მტკივა. I always have back pain. ► ხშირად თავი მტკივა. I often have headaches. ► ზოგჯერ მუცელი მტკივა. I sometimes have stomach aches. ►

თუ შეიძლება ზემოთ გაიხადეთ! Remove your top! ► თუ შეიძლება საწოლზე დაწექით! Lie down on the examining table. ► წნევა წესრიგშია. Your blood pressure is okay. ►

ნემსს გაგიკეთებთ. I will give you an injection. ► ტაბლეტებს მოგცემთ. I will give you some pills. ► რეცეპტს გამოგიწერთ აფთიაქისთვის. I am giving you a prescription for the pharmacy. ►

Last updated