სასტუმროში – საჩივარი

შხაპი არ მუშაობს. The shower isn’t working. ►

თბილი წყალი არ მოდის. There is no warm water. ►

შეგიძლიათ შეაკეთებინოთ? Can you get it repaired? ►

ოთახში ტელეფონი არ არის. There is no telephone in the room. ►

ოთახში ტელევიზორი არ არის. There is no TV in the room. ►

ოთახს აივანი არ აქვს. The room has no balcony. ►

ოთახი ძალიან ხმაურიანია. The room is too noisy. ►

ოთახი ძალიან პატარაა. The room is too small. ►

ოთახი ძალიან ბნელია. The room is too dark. ►

გათბობა არ მუშაობს. The heater isn’t working. ►

კონდიციონერი არ მუშაობს. The air-conditioning isn’t working. ►

ტელევიზორი გაფუჭებულია. The TV isn’t working. ►

ეს არ მომწონს. I don’t like that. ►

ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია. That’s too expensive. ►

გაქვთ რამე უფრო იაფი? Do you have anything cheaper? ►

არის აქ სადმე ახლოს ახალგაზრდული სასტუმრო? Is there a youth hostel nearby? ►

არის აქ სადმე ახლოს პანსიონატი? Is there a boarding house / a bed and breakfast nearby? ►

არის აქ სადმე ახლოს რესტორანი? Is there a restaurant nearby? ►

Last updated