ვალდებულება

ვალდებულება must ► წერილი უნდა გავგზავნო. I must post the letter. ► სასტუმრო უნდა გადავიხადო. I must pay the hotel. ►

ადრე უნდა ადგე. You must get up early. ► ბევრი უნდა იმუშაო. You must work a lot. ► პუნქტუალური უნდა იყო. You must be punctual. ►

მან ბენზინი უნდა ჩაასხას. He must fuel / get petrol / get gas (am.). ► მან მანქანა უნდა შეაკეთოს. He must repair the car. ► მან მანქანა უნდა გარეცხოს. He must wash the car. ►

ის საყიდლებზე უნდა წავიდეს. She must shop. ► მან ბინა უნდა დაალაგოს. She must clean the apartment. ► მან სარეცხი უდა გარეცხოს. She must wash the clothes. ►

ჩვენ ახლა სკოლაში უნდა წავიდეთ. We must go to school at once. ► ჩვენ ახლა სამსახურში უნდა წავიდეთ. We must go to work at once. ► ჩვენ ახლა ექიმთან უნდა წავიდეთ. We must go to the doctor at once. ►

თქვენ ავტობუსს უნდა დაუცადოთ. You must wait for the bus. ► თქვენ მატარებელს უნდა დაუცადოთ. You must wait for the train. ► თქვენ ტაქსს უნდა დაუცადოთ. You must wait for the taxi. ►

Last updated