წარსული 3

ტელეფონზე დარეკვა to make a call ► დავრეკე. I made a call. ► სულ ტელეფონზე ვლაპარაკობდი. I was talking on the phone all the time. ►

შეკითხვა to ask ► ვიკითხე. I asked. ► სულ ვკითხულობდი. I always asked. ►

თხრობა to narrate ► მოვყევი. I narrated. ► სულ ვყვებოდი. I narrated the whole story. ►

სწავლა to study ► ვისწავლე. I studied. ► მთელი საღამო ვსწავლობდი. I studied the whole evening. ►

მუშაობა to work ► ვიმუშავე. I worked. ► მთელი დღე ვიმუშავე. I worked all day long. ►

ჭამა to eat ► ვჭამე. I ate. ► საჭმელი სულ შევჭამე. I ate all the food. ►

Last updated