უარყოფა 1

ამ სიტყვის მნიშვნელობა არ მესმის. I don’t understand the word. ► ეს წინადადება ვერ გავიგე. I don’t understand the sentence. ► მე არ მესმის მნიშვნელობა. I don’t understand the meaning. ►

მასწავლებელი (კაცი). the teacher ► გესმით მასწავლებლის? Do you understand the teacher? ► დიახ, მე მისი კარგად მესმის. Yes, I understand him well. ►

მასწავლებელი (ქალი) the teacher ► გესმით მასწავლებელის? Do you understand the teacher? ► დიახ, მე მისი კარგად მესმის. Yes, I understand her well. ►

ხალხი. the people ► გესმით ხალხის? Do you understand the people? ► არა, მე მათი ისე კარგად არ მესმის. No, I don’t understand them so well. ►

მეგობარი გოგო. the girlfriend ► გყავთ მეგობარი გოგო? Do you have a girlfriend? ► დიახ, მყავს. Yes, I do. ►

ქალიშვილი the daughter ► გყავთ ქალიშვილი? Do you have a daughter? ► არა, არ მყავს. No, I don’t. ►

Last updated