კუთვნილებითი ნაცვალსახელები 2

სათვალე the glasses ► მას თავისი სათვალე დარჩა. He has forgotten his glasses. ► სად აქვს მას თავისი სათვალე? Where has he left his glasses? ►

საათი the clock ► მისი საათი გაფუჭდა. His clock isn’t working. ► საათი კედელზე კიდია. The clock hangs on the wall. ►

პასპორტი. the passport ► მან თავისი პასპორტი დაკარგა. He has lost his passport. ► სად აქვს მას თავისი პასპორტი? Where is his passport then? ►

ისინი – მათი they – their ► ბავშვები ვერ პოულობენ თავიანთ მშობლებს. The children cannot find their parents. ► მაგრამ აი, მათი მშობლები მოდიან! Here come their parents! ►

თქვენ – თქვენი you – your ► როგორ იმოგზაურეთ, ბატონო მიულერ? How was your trip, Mr. Miller? ► სად არის თქვენი ცოლი, ბატონო მიულერ? Where is your wife, Mr. Miller? ►

თქვენ – თქვენი you – your ► როგორი იყო თქვენი მოგზაურობა, ქალბატონო შმიტ? How was your trip, Mrs. Smith? ► სად არის თქვენი ქმარი, ქალბატონო შმიტ? Where is your husband, Mrs. Smith? ►

Last updated