🇦🇮ინგლისური ენის კურსი

სწავლის პირობები

  • უფასო სასწავლო მასალა

  • თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიები

  • დისტანციურად სწავლება საღამოს საათებში

  • მასწავლებელთან სწავლა კვირაში ორჯერ

  • შესწავლა როგორც ჯგუფური ასევე ინდივიდუალური მეთოდებით

  • დისტანციურად დასაქმება გამოცდის B2 დონეზე ჩაბარების შემდეგ

*საფასური:

  • დამწყები დონე - 100 ლარი/თვე

  • A1, B1 ელემენტარული დონე - 150 ლარი/თვე

*ხანგრძლივობა 3-12 თვე (საწყისი ცოდნის მიხედვით)

კურსზე რეგისტრაცია: https://www.dabudu.com/registracia/

*დისტანციური სამსახურის სახეობები: https://www.dabudu.com/distantsiurad-dasakmeba/

Last updated