ტაქსში

გამოიძახეთ ტაქსი თუ შეიძელება. Please call a taxi. ► რა ღირს სადგურამდე მისვლა? What does it cost to go to the station? ► რა ღირს აეროპორტამდე მისვლა? What does it cost to go to the airport? ►

თუ შეიძლება – პირდაპირ. Please go straight ahead. ► თუ შეიძლება, აქ მარჯვნივ. Please turn right here. ► თუ შეიძლება, იქ კუთხეში მარცხნივ. Please turn left at the corner. ►

მეჩქარება. I’m in a hurry. ► დრო მაქვს. I have time. ► თუ შეიძლება, უფრო ნელა იარეთ! Please drive slowly. ►

აქ გაჩერდით, თუ შეიძლება. Please stop here. ► დამელოდეთ ერთი წუთი, თუ შეიძლება. Please wait a moment. ► მალე დავბრუნდები. I’ll be back immediately. ►

თუ შეიძლება ქვითარი მომეცით. Please give me a receipt. ► მე არ მაქვს ხურდა ფული. I have no change. ► მადლობა, ხურდა დაიტოვეთ! That is okay, please keep the change. ►

ამ მისამართზე წამიყვანეთ. Drive me to this address. ► წამიყვანეთ ჩემს სასტუმროში. Drive me to my hotel. ► წამიყვანეთ პლაჟზე. Drive me to the beach. ►

Last updated