სახლში

აქ არის ჩვენი სახლი. Our house is here. ►

ზემოთ სახურავია. The roof is on top. ►

ქვემოთ სარდაფია. The basement is below. ►

სახლის უკან ბაღია. There is a garden behind the house. ►

სახლის წინ არ არის ქუჩა. There is no street in front of the house. ►

სახლის გვერდზე ხეებია. There are trees next to the house. ►

აქ ჩემი ბინაა. My apartment is here. ►

აქ არის სამზარეულო და აბაზანა. The kitchen and bathroom are here. ►

იქ არის მისაღები და საძინებელი ოთახი. The living room and bedroom are there. ►

სახლის კარი დაკეტილია. The front door is closed. ►

მაგრამ ფანჯრები ღიაა. But the windows are open. ►

დღეს ცხელა. It is hot today. ►

ჩვენ სასტუმრო ოთახში მივდივათ. We are going to the living room. ►

იქ არის დივანი და სავარძელი. There is a sofa and an armchair there. ► დაბრძანდით! Please, sit down! ►

იქ ჩემი კომპიუტერი დგას. My computer is there. ►

იქ ჩემი სტერეომოწყობილობა დგას. My stereo is there. ►

ტელევიზორი სულ ახალია. The TV set is brand new. ►

Last updated