ოჯახი

ბაბუა the grandfather ►

ბებია the grandmother ►

ის [კაცი] და ის [ქალი] he and she ►

მამა the father ►

დედა the mother ►

ის [კაცი] და ის [ქალი] he and she ►

ვაჟი the son ►

ქალიშვილი the daughter ►

ის [კაცი] და ის [ქალი] he and she ►

ძმა the brother ► და the sister ►

ის [კაცი] და ის [ქალი] he and she ►

ბიძა the uncle ►

დეიდა / მამიდა the aunt ►

ის [კაცი] და ის [ქალი] he and she ►

ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ. We are a family. ►

ოჯახი არ არის პატარა. The family is not small. ►

ოჯახი დიდია. The family is big. ►

Last updated