ბრძანებითი კილო 2

გაიპარსე! Shave! ►

დაიბანე! Wash yourself! ► დაივარცხნე! Comb your hair! ►

დარეკე! დარეკეთ! Call! ► დაიწყე! დაიწყეთ! Begin! ► შეწყვიტე! შეწყვიტეთ! Stop! ►

შეეშვი! შეეშვით! Leave it! ► თქვი! თქვით! Say it! ► იყიდე! იყიდეთ! Buy it! ►

ნუ იქნები ცრუ! Never be dishonest! ► ნუ იქნები თავხედი! Never be naughty! ► ნურასდროს იქნები უზრდელი! Never be impolite! ►

იყავი ყოველთვის გულწრფელი! Always be honest! ► იყავი ყოველთვის სასიამოვნო! Always be nice! ► იყავი ყოველთვის თავაზიანი! Always be polite! ►

ბედნიერად იმგზავრეთ! Hope you arrive home safely! ► თავს მიხედეთ! Take care of yourself! ► მალევე მოგვინახულეთ! Do visit us again soon! ►

Last updated