ზედსართავები 2

ლურჯი კაბა მაცვია. I am wearing a blue dress. ► წითელი კაბა მაცვია. I am wearing a red dress. ► მწვანე კაბა მაცვია. I am wearing a green dress. ►

შავ ჩანთას ვყიდულობ. I’m buying a black bag. ► ყავისფერ ჩანთას ვყიდულობ. I’m buying a brown bag. ► თეთრ ჩანთას ვყიდულობ. I’m buying a white bag. ►

ახალი მანქანა მჭირდება. I need a new car. ► სწრაფი მანქანა მჭირდება. I need a fast car. ► მოსახერხებელი მანქანა მჭირდება. I need a comfortable car. ►

ზემოთ მოხუცი ქალი ცხოვრობს. An old lady lives at the top. ► ზემოთ მსუქანი ქალი ცხოვრობს. A fat lady lives at the top. ► ქვემოთ ცნობისმოყვარე ქალი ცხოვრობს. A curious lady lives below. ►

ჩვენი სტუმრები სასიამოვნო ხალხი იყვნენ. Our guests were nice people. ► ჩვენი სტუმრები ზრდილობიანი ხალხი იყვნენ. Our guests were polite people. ► ჩვენი სტუმრები საინტერესო ხალხი იყვნენ. Our guests were interesting people. ►

მე საყვარელი ბავშვები მყავს. I have lovely children. ► მაგრამ მეზობლებს ჰყავთ თავხედი ბავშვები. But the neighbours have naughty children. ► თქვენი ბავშვები დამჯერები არიან? Are your children well behaved? ►

Last updated