დასაბუთება 3

ტორტს რატომ არ მიირთმევთ? Why aren’t you eating the cake? ► წონაში უნდა დავიკლო. I must lose weight. ► ამას არ ვჭამ, რადგან წონაში უნდა დავიკლო. I’m not eating it because I must lose weight. ►

რატომ არ სვამთ ლუდს? Why aren’t you drinking the beer? ► უნდა ვიმგზავრო. I have to drive. ► არ ვსვამ, რადგან უნდა ვიმგზავრო. I’m not drinking it because I have to drive. ►

რატომ არ სვამ ყავას? Why aren’t you drinking the coffee? ► ის ცივია. It is cold. ► არ ვსვამ, რდგან ცივია. I’m not drinking it because it is cold. ►

რატომ არ სვამ ჩაის? Why aren’t you drinking the tea? ► მე არ მაქვს შაქარი. I have no sugar. ► არ ვსვამ, რადგან არ მაქვს შაქარი. I’m not drinking it because I don’t have any sugar. ►

რატომ არ მიირთმევთ სუპს? Why aren’t you eating the soup? ► მე ეს არ შემიკვეთავს. I didn’t order it. ► არ ვჭამ, რადგან არ შემიკვეთავს. I’m not eating it because I didn’t order it. ►

რატომ არ მიირთმევთ ხორცს? Why don’t you eat the meat? ► ვეგეტარიანელი ვარ. I am a vegetarian. ► მე მას არ გეახლებით, რადგან ვეგეტარიანელი ვარ. I’m not eating it because I am a vegetarian. ►

Last updated