სხეულის ნაწილები

კაცს ვხატავ. I am drawing a man. ► ჯერ თავს. First the head. ► კაცს ქუდი ახურავს. The man is wearing a hat. ►

თმა არ ჩანს. One cannot see the hair. ► არც ყურები ჩანს. One cannot see the ears either. ► ზურგიც არ ჩანს. One cannot see his back either. ►

თვალებს და პირს ვხატავ. I am drawing the eyes and the mouth. ► კაცი ცეკვავს და იცინის. The man is dancing and laughing. ► კაცს გრძელი ცხვირი აქვს. The man has a long nose. ►

მას ხელში ჯოხი უჭირავს. He is carrying a cane in his hands. ► მას ასევე ყელზე კაშნე უკეთია. He is also wearing a scarf around his neck. ► ზამთარია და ცივა. It is winter and it is cold. ►

ხელები ძლიერია. The arms are athletic. ► ფეხებიც ძლიერია. The legs are also athletic. ► კაცი თოვლისგან არის გაკეთებული. The man is made of snow. ►

მას შარვალი და პალტო არ აცვია. He is neither wearing pants nor a coat. ► მაგრამ კაცი არ იყინება. But the man is not freezing. ► ის თოვლისბაბუაა. He is a snowman. ►

Last updated