უარყოფა 2

ბეჭედი ძვირია? Is the ring expensive? ► არა, ის მხოლოდ ასი ევრო ღირს. No, it costs only one hundred Euros. ► მაგრამ მე მხოლოდ ორმოცდაათი მაქვს. But I have only fifty. ►

უკვე მზად ხარ? Are you finished? ► არა, ჯერ არა. No, not yet. ► მაგრამ ახლავე მზად ვიქნები. But I’ll be finished soon. ►

გინდა კიდევ სუპი? Do you want some more soup? ► არა, აღარ მინდა. No, I don’t want anymore. ► მაგრამ კიდევ ერთი ნაყინი? But another ice cream. ►

უკვე დიდი ხანია აქ ცხოვრობ? Have you lived here long? ► არა, მხოლოდ ერთი თვეა. No, only for a month. ► მაგრამ უკვე ბევრ ხალხს ვიცნობ. But I already know a lot of people. ►

ხვალ სახლში მიდიხარ? Are you driving home tomorrow? ► არა, მხოლოდ შაბათ-კვირას. No, only on the weekend. ► მაგრამ კვირასვე დავბრუნდები. But I will be back on Sunday. ►

შენი ქალიშვილი უკვე გაიზარდა? Is your daughter an adult? ► არა, ის ჯერ მხოლოდ ჩვიდმეტი წლის არის. No, she is only seventeen. ► მაგრამ მას უკვე მეგობარი ჰყავს. But she already has a boyfriend. ►

Last updated