სავაჭრო ცენტრში

სავაჭრო ცენტრში ხომ არ წავიდეთ? Shall we go to the department store? ► საყიდლები მაქვს. I have to go shopping. ► ბევრი რამ მაქვს საყიდელი. I want to do a lot of shopping. ►

სად იყიდება საკანცელარიო ნივთები? Where are the office supplies? ► საფოსტო კონვერტები და ქაღალდი მჭირდება. I need envelopes and stationery. ► კალმისტრები და ფლომასტრები მჭირდება. I need pens and markers. ►

სად არის ავეჯი? Where is the furniture? ► კარადა და კომოდი მჭირდება. I need a cupboard and a chest of drawers. ► საწერი მაგიდა და თარო მჭირდება. I need a desk and a bookshelf. ►

სად არის სათამაშოები? Where are the toys? ► თოჯინა და სათამაშო დათვი მჭირდება. I need a doll and a teddy bear. ► ფეხბურთის ბურთი და ჭადრაკი მჭირდება. I need a football and a chess board. ►

სად არის ხელსაწყოები? Where are the tools? ► ჩაქუჩი და მომჭერი მჭირდება. I need a hammer and a pair of pliers. ► სახვრეტელა (დრელი) და ჭანჭიკის მომჭერი მჭირდება. I need a drill and a screwdriver. ►

სად არის სამკაულები? Where is the jewellery / jewelry (am.) department? ► ძეწკვი და სამაჯური მჭირდება. I need a chain and a bracelet. ► ბეჭედი და საყურეები მჭირდება. I need a ring and earrings. ►

Last updated