ფერები

თოვლი თეთრია. Snow is white. ►

მზე ყვითელია. The sun is yellow. ►

ფორთოხალი ნარინჯისფერია. The orange is orange. ►

ბალი წითელია. The cherry is red. ►

ცა ცისფერია. The sky is blue. ►

ბალახი მწვანეა. The grass is green. ►

მიწა ყავისფერია. The earth is brown. ►

ღრუბელი ნაცრისფერია. The cloud is grey / gray (am.). ►

საბურავები შავია. The tyres / tires (am.) are black. ►

რა ფერია თოვლი? თეთრი. What colour / color (am.) is the snow? White. ►

რა ფერია მზე? ყვითელი. What colour / color (am.) is the sun? Yellow. ►

რა ფერია ფორთოხალი? ნარინჯისფერი. What colour / color (am.) is the orange? Orange. ►

რა ფერია ბალი? წითელი. What colour / color (am.) is the cherry? Red. ►

რა ფერია ცა? ცისფერი. What colour / color (am.) is the sky? Blue. ►

რა ფერია ბალახი? მწვანე. What colour / color (am.) is the grass? Green. ►

რა ფერია მიწა? ყავისფერი. What colour / color (am.) is the earth? Brown. ►

რა ფერია ღრუბელი? ნაცრისფერი. What colour / color (am.) is the cloud? Grey / Gray (am.). ►

რა ფერია საბურავები? შავი. What colour / color (am.) are the tyres / tires (am.)? Black. ►

Last updated