გზაში

ის მოტოციკლით მგზავრობს. He drives a motorbike. ► ის ველოსიპედით დადის. He rides a bicycle. ► ის ფეხით დადის. He walks. ►

ის გემით მგზავრობს. He goes by ship. ► ის ნავით მგზავრობს. He goes by boat. ► ის ცურავს. He swims. ►

აქ საშიშია? Is it dangerous here? ► საშიშია მარტო ვინმეს დაემგზავრო? Is it dangerous to hitchhike alone? ► საშიშია ღამით სეირნობა? Is it dangerous to go for a walk at night? ►

ჩვენ გზა აგვებნა. We got lost. ► ჩვენ არასწორი გზით მივდივართ. We’re on the wrong road. ► უნდა დავბრუნდეთ. We must turn around. ►

სად შეიძლება აქ მანქანის გაჩერება? Where can one park here? ► არის აქ ავტოსადგომი? Is there a parking lot here? ► რამდენ ხანს შეიძლება აქ გაჩერება? How long can one park here? ►

სრიალებთ თხილამურებით? Do you ski? ► ზემოთ საბაგიროთი ადიხართ? Do you take the ski lift to the top? ► შეიძლება აქ თხილამურების დაქირავება? Can one rent skis here? ►

Last updated