წელიწადის დროები და ამინდი

ეს არის წელიწადის დროები: These are the seasons: ►

გაზაფხული, ზაფხული, Spring, summer, ►

შემოდგომა, ზამთარი. autumn / fall (am.) and winter. ►

ზაფხულში ცხელა. The summer is warm. ►

ზაფხულში მზე ანათებს. The sun shines in summer. ►

ზაფხულში სასეირნოდ მივდივართ. We like to go for a walk in summer. ►

ზამთარი ცივია. The winter is cold. ►

ზამთარში თოვს ან წვიმს. It snows or rains in winter. ►

ზამთარში სახლში ყოფნა გვიყვარს. We like to stay home in winter. ►

ცივა. It is cold. ►

წვიმს. It is raining. ►

ქარია. It is windy. ►

თბილა. It is warm. ►

მზიანი ამინდია. It is sunny. ►

უღრუბლო ამინდია. It is pleasant. ►

დღეს როგორი ამინდია? What is the weather like today? ►

დღეს ცივა. It is cold today. ► დღეს თბილა. It is warm today. ►

Last updated