მუშაობა

რა პროფესიის ხართ? What do you do for a living? ► ჩემი ქმარი პროფესიით ექიმია. My husband is a doctor. ► ნახევარ განაკვეთზე მედდად ვმუშაობ. I work as a nurse part-time. ►

მალე ჩვენ პენსიაზე გავალთ. We will soon receive our pension. ► მაგრამ გადასახადები მაღალია. But taxes are high. ► ჯანმრთელობის დაზღვევა ძვირია. And health insurance is expensive. ►

რა გინდა რომ გამოხვიდე? What would you like to become some day? ► ინჟინერი მინდა გავხდე. I would like to become an engineer. ► უნივერსიტეტში მინდა ვისწავლო. I want to go to college. ►

პრაქტიკანტი ვარ. I am an intern. ► მე არ მაქვს მაღალი ხელფასი. I do not earn much. ► პრაქტიკას საზღვარგარეთ გავდივარ. I am doing an internship abroad. ►

ეს ჩემი უფროსია. That is my boss. ► სასიამოვნო კოლეგები მყავს. I have nice colleagues. ► შუადღეს ჩვენ ყოველთვის კაფეში მივდივართ. We always go to the cafeteria at noon. ►

სამუშაო ადგილს ვეძებ. I am looking for a job. ► უკვე ერთი წელია უმუშევარი ვარ. I have already been unemployed for a year. ► ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი უმუშევარია. There are too many unemployed people in this country. ►

Last updated