საყიდლების გაკეთება

ბიბლიოთეკაში მინდა. I want to go to the library. ► წიგნის მაღაზიაში მინდა. I want to go to the bookstore. ► კიოსკში მინდა. I want to go to the newspaper stand. ►

წიგნი მინდა ვითხოვო. I want to borrow a book. ► წიგნი მინდა ვიყიდო. I want to buy a book. ► გაზეთი მინდა ვიყიდო. I want to buy a newspaper. ►

ბიბლიოთეკაში მინდა მისვლა, წიგნი რომ ვითხოვო. I want to go to the library to borrow a book. ► წიგნის მაღაზიაში მინდა წასვლა, წიგნი რომ ვიყიდო. I want to go to the bookstore to buy a book. ► კიოსკში მინდა წასვლა, გაზეთი რომ ვიყიდო. I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. ►

ოკულისტთან უნდა წავიდე. I want to go to the optician. ► მაღაზიაში მინდა წავიდე. I want to go to the supermarket. ► საცხობში მინდა წავიდე. I want to go to the bakery. ►

სათვალის ყიდვა მინდა. I want to buy some glasses. ► ხილის და ბოსტნეულის ყიდვა მინდა. I want to buy fruit and vegetables. ► ფუნთუშის და პურის ყიდვა მინდა. I want to buy rolls and bread. ►

ოკულისტთან მინდა წავიდე, სათვალე რომ ვიყიდო. I want to go to the optician to buy glasses. ► მაღაზიაში მინდა წასვლა, ხილი და ბოსტნეული რომ ვიყიდო. I want to go to the supermarket to buy fruit and vegetables. ► საცხობში მინდა წასვლა, ფუნთუშა და პური რომ ვიყიდო. I want to go to the baker to buy rolls and bread. ►

Last updated