გუშინ – დღეს – ხვალ

გუშინ შაბათი იყო. Yesterday was Saturday. ►

გუშინ კინოში ვიყავი. I was at the cinema yesterday. ►

ფილმი იყო საინტერესო. The film was interesting. ►

დღეს არის კვირა. Today is Sunday. ►

დღეს არ ვმუშაობ. I’m not working today. ►

მე სახლში დავრჩები. I’m staying at home. ►

ხვალ ორშაბათია. Tomorrow is Monday. ►

ხვალ ისევ ვმუშაობ. Tomorrow I will work again. ►

მე ოფისში ვმუშაობ. I work at an office. ►

ეს ვინ არის? Who is that? ►

ეს პეტერია. That is Peter. ►

პეტერი სტუდენტია. Peter is a student. ►

ეს ვინ არის? Who is that? ►

ეს არის მართა. That is Martha. ►

მართა მდივანია. Martha is a secretary. ►

პეტერი და მართა მეგობრები არიან. Peter and Martha are friends. ►

პეტერი მართას მეგობარია. Peter is Martha’s friend. ►

მართა პეტერის მეგობარია. Martha is Peter’s friend. ►

Last updated