მოდალური ზმნა წარსულში 2

რომელი ჰალსტუხი გეკეთა? Which tie did you wear? ►

რომელი მანქანა იყიდე? Which car did you buy? ►

რომელი გაზეთი გამოიწერე? Which newspaper did you subscribe to? ►

ვინ დაინახე? Who did you see? ►

ვის შეხვდით? Who did you meet? ►

ვინ იცანით? Who did you recognize? ►

როდის ადექით? When did you get up? ►

როდის დაიწყეთ? When did you start? ►

როდის შეწყვიტეთ? When did you finish? ►

რატომ გაიღვიძეთ? Why did you wake up? ►

რატომ გახდით მასწავლებელი? Why did you become a teacher? ►

რატომ ჩაჯექით ტაქსში? Why did you take a taxi? ►

საიდან მოხვედით? Where did you come from? ►

სად წახვედით? Where did you go? ►

სად იყავით? Where were you? ►

ვის მიეხმარე? Who did you help? ►

ვის მისწერე? Who did you write to? ►

ვის უპასუხე? Who did you reply to? ►

Last updated