თხოვნა

შეგიძლიათ თმა შემჭრათ? Can you cut my hair? ► ძალიან მოკლედ არა, თუ შეიძლება. Not too short, please. ► უფრო მოკლედ, თუ შეიძლება. A bit shorter, please. ►

შეგიძლიათ სურათები გაამჟღავნოთ? Can you develop the pictures? ► სურათები კომპაქტდისკზეა. The pictures are on the CD. ► სურათები კამერაშია. The pictures are in the camera. ►

შეგიძლიათ საათის შეკეთება? Can you fix the clock? ► შუშა გატეხილია. The glass is broken. ► ელემენტი დამჯდარია. The battery is dead / empty. ►

შეგიძლიათ პერანგის დაუთავება? Can you iron the shirt? ► შეგიძლიათ შარვლის გაწმენდა? Can you clean the pants / trousers? ► შეგიძლიათ ფეხსაცმლის შეკეთება? Can you fix the shoes? ►

შეგიძლიათ მომიკიდოთ? Do you have a light? ► ასანთი ან სანთებელა ხომ არ გაქვთ? Do you have a match or a lighter? ► გაქვთ საფერფლე? Do you have an ashtray? ►

ეწევით სიგარას? Do you smoke cigars? ► ეწევით სიგარეტს? Do you smoke cigarettes? ► ეწევით ჩიბუხს? Do you smoke a pipe? ►

Last updated