დისკოთეკაზე

ეს ადგილი თავისუფალია? Is this seat taken? ► შეიძლება თქვენთან დავჯდე? May I sit with you? ► სიამოვნებით. Sure. ►

როგორ მოგწონთ მუსიკა? How do you like the music? ► ცოტა ხმაურიანია. A little too loud. ► მაგრამ ეს ჯგუფი კარგად უკრავს. But the band plays very well. ►

აქ ხშირად ხართ? Do you come here often? ► არა, პირველად. No, this is the first time. ► აქ არასდროს ვყოფილვარ. I’ve never been here before. ►

ცეკვავთ? Would you like to dance? ► ალბათ მოგვიანებით. Maybe later. ► კარგად ვერ ვცეკვავ. I can’t dance very well. ►

ეს ძალიან ადვილია. It’s very easy. ► გაჩვენებთ. I’ll show you. ► არა, სჯობს სხვა დროს. No, maybe some other time. ►

ვინმეს ელოდებით? Are you waiting for someone? ► დიახ, ჩემს მეგობარს. Yes, for my boyfriend. ► აი ისიც, მოდის! There he is! ►

Last updated