გზის გაკვლევა

მაპატიეთ! Excuse me! ► შეგიძლიათ დამეხმაროთ? Can you help me? ► სად არის აქ კარგი რესტორანი? Is there a good restaurant around here? ►

მიბრძანდით მარცხნივ, შესახვევში. Take a left at the corner. ► შემდეგ ცოტა ხანს პირდაპირ იარეთ. Then go straight for a while. ► შემდეგ ას მეტრში მარჯვნივ. Then go right for a hundred metres / meters (am.). ►

შეგიძლიათ ავტობუსითაც წახვიდეთ. You can also take the bus. ► შეგიძლიათ ტრამვაითაც წახვიდეთ. You can also take the tram. ► შეგიძლიათ მე გამომყვეთ. You can also follow me with your car. ►

როგორ მივიდე სტადიონამდე? How do I get to the football / soccer (am.) stadium? ► ხიდი უნდა გადაკვეთოთ! Cross the bridge! ► გვირაბში უნდა გაიაროთ! Go through the tunnel! ►

მიდით მესამე შუქნიშნამდე. Drive until you reach the third traffic light. ► შემდეგ შეუხვიეთ პირველივე ქუჩაზე მარჯვნივ. Then turn into the first street on your right. ► შემდეგ წადით პირდაპირ, შემდეგი გზაჯვარედინის გავლით. Then drive straight through the next intersection. ►

უკაცრავად, როგორ მივიდე აეროპორტამდე? Excuse me, how do I get to the airport? ► უმჯობესია მეტროთი. It is best if you take the underground / subway (am.). ► იმგზავრეთ ბოლო გაჩერებამდე. Simply get out at the last stop. ►

Last updated