დიდი – პატარა

დიდი და პატარა big and small ► სპილო დიდია. The elephant is big. ► თაგვი პატარაა. The mouse is small. ►

ბნელი და ნათელი dark and bright ► ღამე ბნელია. The night is dark. ► დღე ნათელია. The day is bright. ►

მოხუცი და ახალგაზრდა. old and young ► ჩვენი ბაბუა მოხუცია. Our grandfather is very old. ► სამოცდაათი წლის წინ ის ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო. 70 years ago he was still young. ►

ლამაზი და უშნო beautiful and ugly ► პეპელა ლამაზია. The butterfly is beautiful. ► ობობა უშნოა. The spider is ugly. ►

მსუქანი და გამხდარი fat and thin ► ასკილოგრამიანი ქალი მსუქანია. A woman who weighs a hundred kilos is fat. ► ორმოცდაათკილოგრამიანი კაცი გამხდარია. A man who weighs fifty kilos is thin. ►

ძვირი და იაფი expensive and cheap ► მანქანა ძვირია. The car is expensive. ► გაზეთი იაფია. The newspaper is cheap. ►

Last updated