ზედსართავები 1

მოხუცი ქალი an old lady ► მსუქანი ქალი a fat lady ► ცნობისმოყვარე ქალი a curious lady ►

ახალი მანქანა a new car ► სწრაფი მანქანა a fast car ► მოხერხებული მანქანა a comfortable car ►

ლურჯი კაბა a blue dress ► წითელი კაბა a red dress ► მწვანე კაბა a green dress ►

შავი ჩანთა a black bag ► ყავისფერი ჩანთა a brown bag ► თეთრი ჩანთა a white bag ►

სასიამოვნო ხალხი nice people ► ზრდილობიანი ხალხი polite people ► საინტერესო ხალხი interesting people ►

საყვარელი ბავშვები loving children ► თავხედი ბავშვები cheeky children ► დამჯერი ბავშვები well behaved children ►

Last updated